Natječaji

Status: ZATVORENO

DOKUMENTACIJA O NABAVI  06/17EU

Stambena zgrada: Kolarova 14, Zagreb

Datum objave: 23.02.2018.

Rok za dostavu ponuda: 19.03.2018 do 12:00 sati

Radovi: Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade

Dokument: Preuzimanje dokumentacije  ZIP »

Status: ZATVORENO

DOKUMENTACIJA O NABAVI  02/17EU

Stambena zgrada: Rapska 26/1, Zagreb

Datum objave: 11.01.2018.

Rok za dostavu ponuda: 06.02.2018 do 12:00 sati

Radovi: Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade

Dokument: Preuzimanje dokumentacije  ZIP »

Obavijest – Rapska 26 1 – 22.01.2018

Obavijest 2 – Rapska 26 1 – 01.02.2018

Status: ZATVORENO

DOKUMENTACIJA O NABAVI  03/17EU

Stambena zgrada: Divka Budaka 7,8,9, Zagreb

Datum objave: 11.01.2018.

Rok za dostavu ponuda: 05.02.2018 do 12:00 sati

Radovi: Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade

Dokument: Preuzimanje dokumentacije  ZIP »

Obavijest – Divka Budaka 7,8,9 – 22.01.2018

Obavijest 2 – Divka Budaka 7,8,9 – 01.02.2018

Status: ZATVORENO

DOKUMENTACIJA O NABAVI  04/17EU

Stambena zgrada: Galovićeva 10, Zagreb

Datum objave: 11.01.2018.

Rok za dostavu ponuda: 02.02.2018 do 12:00 sati

Radovi: Radovi na energetskoj obnovi višestambene zgrade

Dokument: Preuzimanje dokumentacije  ZIP »

Obavijest – Galovićeva 10 – 22.01.2018

Obavijest 2 – Galovićeva 10 – 01.02.2018

Energetska obnova:

[supercarousel slug='energetska']