LIND-GRAD  d.o.o.

Sjedište: Božidara Adžije br. 19, Zagreb

OIB: 81530401884

Zagreb, 25. siječnja 2023.godine

 

 

 

Predmet : Provođenje postupka energetske obnove višestambenih zgrada

 

 

 

LIND-GRAD d.o.o. je potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, sufinanciranih iz Nacionalnog plana oporavak i otpornost (NPOO), te provodi postupak nabave za izvođenje radova.

 

 

  • Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa

 

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu odredbi iz točke 1.2. Dodatka 1.3. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike  Zakona o javnoj nabavi:

 

–              RUMAT d.o.o. Rijeka , Žrtava Fašizma br. 1 , OIB:79513253561

–              LEGAC d.o.o. Rijeka, Maria Gervaisa 35/c, OIB:88977837553

–              ZGRADA d.o.o. Rijeka, Put Vele Crikve 1, OIB:19202630415

–              PLAVI PROSTOR, d.o.o., Selska cesta 134, Zagreb, OIB:04269148903

–              DOMINA  – S, obrt za upravljanje zgradama, građevinske i ostale poslove, Ulica Svetog roka 20, Zagreb, MB:98164317

–              ALEXUS d.o.o. Zagreb, Petra Preradovića br.9, OIB:60304140806

–              M KAPITAL d.o.o. Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 4/II, Rijeka, OIB:68050305259