Energetska obnova i natječaji

S posebnim ponosom ističemo da smo kao upravitelj u proteklih nekoliko godina ostvarili subvencije putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u kojoj su zgrade kojima upravljamo, ostvarile pravo na sufinanciranje u iznosu većem od 10.000.000,00 kn, od čega: 40 zgrada za izradu energetskog certifikata, 11 zgrada za izradu projekta, 11 zgrada za obnovu fasade, te 25 zgrada sa ukupno ugrađenih više od 10.000 razdjelnika.

Na naš prijedlog, kao upravitelja, i poštivajući iskazanu volju suvlasnika, stambene zgrade kojima upravljamo prijavljujemo na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost još od 2013. godine i to za sufinanciranje izrade energetskog certifikata i projekata energetske obnove, kao i same obnove, a od 2015. godine i za ugradnju razdjelnika i uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u višestambenim zgradama.

Nadalje ističemo kako Lind-Grad vrši svu potrebnu pripremu vezanu za gore navedene javne pozive i to:
• dobavljanje kompletne potrebne dokumentacije iz sudskog registra, arhiva, katastra, zemljišno-knjižnog odjela
• prikuplja minimalno tri ponude ovlaštenih izvođača (certifikatora, projektanata, nadzora, izvođača radova)
• ispunjava sve potrebne obrasce od strane Fonda
• pružamo suvlasnicima svu potrebnu pomoć i savjetovanje kako bi isti ostvarili subvencije za energetsku obnovu
• putem poslovnih banaka osiguravamo kredite za sve radove nužne za energetsku obnovu zgrada
• te sve ostale radove vezano za uvjete javnih poziva.

Zahvaljujući vrlo kvalitetnoj i profesionalnoj poslovnoj suradnji sa suvlasnicima naših zgrada i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te našem ozbiljnom pristupu poslovima ostvarivanja subvencija, nadamo se još boljim uspjesima u budućnosti.

Temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva referentna oznaka poziva PDP_4c2.2 , objavljenog 17.10.2016., za dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada, osiguranih iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Lind-grad d.o.o. , je kao upravitelj višestambenih zgrada prijavio 6 zgrada za koje  ukupna vrijednost energetske obnove iznosi 13.262.389,60 kn, a od čega je sufinancirano od strane  Europskog Fonda  7.509.799,38 kn.

S ponosom ističemo da su svi prijavljeni projekti odobreni i za sve potpisni ugovori.

Europski Fond subvencionira projekte za slijedeće višestambene zgrade:

NATJEČAJI
www.fzoeu.hr
www.mgipu.hr

Energetska obnova:

[supercarousel slug='energetska']

Divke Budaka 7,8,9 (Zagreb)

[supercarousel slug='divke-budaka']

Kolarova 14 (Zagreb)

[supercarousel slug='kolarova']

Naselje Marka Marulića 8,8a (Karlovac)

[supercarousel slug='naselje-marka-marulica']