Kontakt

Lind-grad d.o.o.
Graditeljstvo,upravljanje i održavanje zgrada
Drenovačka 1, Zagreb

Tel: +385 1 3094 429
Fax: +385 1 3094 772
E-mail: koordinator@lind-grad.hr
upravljanje@lind-grad.hr
pravnasluzba@lind-grad.hr
graditeljstvo@lind-grad.hr
lind-grad@lind-grad.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak:
07:00 – 15:00h

HITNE INTERVENCIJE 0-24h
(izvan radnog vremena, vikendima i blagdanima
Mob: +385 91 3094 770

    Naš tim