NOVOSTI

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je trgovačko društvo Lind-grad
d.o.o 03.10.2022. godine promijenilo adresu sjedišta s
adrese Drenovačka 1 na adresu Ulica Božidara Adžije
19, 10000 Zagreb
Na istoj adresi posluju i naša pripojena društva, MB
objekti d.o.o, Standard održavanje d.o.o i Stambeni
kutak d.o.o