Česta pitanja

Ovo su neka od najčešćih pitanja u svezi upravljanja. Obzirom da je svaka zgrada specifična, za sve što Vas zanima, ne oklijevajte nazvati 01 3094 429 ili kontaktirati putem e-maila. Molimo da nas predstavnik suvlasnika kontaktira, a mi ćemo mu dostaviti komplet ugovora i tabelu u kojoj će biti Vaše odluke.

Nakon potpisa većine vlasnika netto površine nekretnine, odluka postaje važeća. Odluka o izboru predstavnika ili iznosu pričuve može se naknadno promijeniti novim potpisima, prema potrebi suvlasnika. Sredstva pričuve odvojena su na posebnom računu i nisu vezana uz poslovanje upravitelja. Tvrtka LIND-GRAD d.o.o. svim zgradama redovito dostavlja financijski izvještaj tako da možete vidjeti saldo zgrade, troškove, uplate i dužnike. Time je poslovanje potpuno pregledno.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza da suvlasnici višestambenih zgrada trebaju izabrati upravitelja za obavljanje poslova redovnog i izvanrednog upravljanja zgradom.

Upravitelj može biti fizička ili pravna osoba registrirana za poslove upravljanja.

Upravitelja i predstavnika suvlasnika biraju suvlasnici čiji suvlasnički dijelovi čine više od polovice vrijednosti svih posebnih dijelova zgrade (većina suvlasnika gledana po povšini stanova, poslovnih prostora, garaža).

Zajednička  pričuva je  namjenski vezana imovina svih suvlasnika zgrade koja služi za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Visinu pričuve određuje većina suvlasnika zgrade odlukom u pisanom obliku.

Svaka višestambena zgrada ima kod poslovne banke otvoren zaseban žiro račun.