Kontakt

Lind-grad d.o.o.
Graditeljstvo,upravljanje i održavanje zgrada
Drenovačka 1, Zagreb

Tel: +385 1 3094 429
Fax: +385 1 3094 772
E-mail: lind-grad@lind-grad.hr

Tajnica društva – nevenka.marunic@lind-grad.hr

Služba financija – lidija.crncic@lind-grad.hr, jelena.beric@lind-grad.hr

Pravna služba – maja.abicic@lind-grad.hrviktorija.kapusta@lind-grad.hr

Referenti – goran.badurina@lind-grad.hr, deni.kovacevic@lind-grad.hr

Radno vrijeme:
Ponedjeljak-petak:
07:00 – 15:00h

HITNE INTERVENCIJE 0-24h
(izvan radnog vremena, vikendima i blagdanima
Mob: +385 91 3094 770

    Naš tim