Hitne intervencije Lind-grad  |  091 3094 770

LIND-GRAD d.o.o. nudi organizirane vlastite hitne intervencije od 0 do 24 sata (uključujući sve subote, nedjelje i blagdane) na svim zgradama koje se nalaze pod našim upravljanjem. Nazovite na broj 091 3094 770.

Radnim danom od 7-15 h kontaktirajte na broj telefona 01 3094 429.

Ostali brojevi dežurnih službi:

ZAGREB

VODOOPSKRBA I ODVODNJA   |   01 6163 999   ·   01 6163 541

GRADSKA PLINARA   |   01 6302 382   ·   01 6184 586   ·   0800 400 400

HEP TOPLINARSTVO   |   01 6009 601

KARLOVAC

VODOVOD I KANALIZACIJA   |   0800 400 047   ·   047 649 100

GRADSKA TOPLANA   |   047 411 166