Hitne intervencije Lind-grad


LIND-GRAD d.o.o. nudi organizirane vlastite hitne intervencije od 0 do 24 sata (uključujući sve subote, nedjelje i blagdane) na svim zgradama koje se nalaze pod našim upravljanjem. Nazovite na broj 091 3094 770.

Radnim danom od 7-15 h kontaktirajte na broj telefona 01 3094 429.

Ostali brojevi dežurnih službi:

Zagreb

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
01 6163 999
01 6163 541

GRADSKA PLINARA
01 6302 382
01 6184 586
0800 400 400

HEP TOPLINARSTVO
01 6009 601

Karlovac

VODOVOD I KANALIZACIJA
0800 400 047
047 649 100

GRADSKA TOPLANA
047 411 166